Протидія плагіату

 Редакція журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб та дотримання етики наукового цитування.

Автори повинні забезпечувати:

  • оригінальність поданих статей, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях на будь-яких мовах;
  • відсутність плагіату;
  • посилання на відповідні джерела, якщо використовуються праці або тексти третіх осіб.

Журнал «Наукові горизонти. Scientific Horizons» використовує програмне забезпечення «Unicheck» для виявлення випадків наявності плагіату. 

З метою запобігання плагіату редакційна колегія здійснює наступні заходи:

  • стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
  • під час розгляду статті робиться висновок щодо відсутності або наявності плагіату.

Плагіат у всіх формах являє собою неетичні дії і неприйнятний. Рукописи, які надходять до редколегії, перевіряються на оригінальність за такими показниками: якщо оригінальність тексту складає понад 80 %, то матеріал допускається до опублікування; від 50 до 80 % оригінальності тексту – автору слід перевірити правильність оформлення цитувань та посилань на використані джерела; від 40 до 50 % оригінальності тексту – матеріал відправляється на доопрацювання з подальшою обов’язковою повторною перевіркою; менше 40 % оригінальності тексту – матеріал до розгляду не приймається.