ВПЛИВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА МІЦНІСТЬ, ТРАВМУВАННЯ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-64-71 | Д. А. Дерев'янко, О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк, О. Д. Дерев'янко

  • Admin Horizons
Ключові слова: насіння, макротравмування, мікротравмування, міцність, тріщини, деформація, якість, молотильні апарати

Анотація

Для забезпечення посіву прогнозованих площ і отримання максимально високої врожайності озимої
пшениці та жита необхідно мати щороку високоякісного насіння у межах 1,8–2,0 млн тонн, адже площі
посіву пшениці становлять не менше 6,0 млн га, озимого ячменю – 1,2 млн. га, а жита – 0,3 млн га. Метою
досліджень є покращення якості насіння шляхом зниження його макро- і мікротравмування під час збирання
та впливу цих процесів на міцність зернівок. Для досягнення мети були поставлені завдання: обґрунтувати
та провести теоретичні розрахунки впливу робочих органів зернозбиральних агрегатів на міцність,
деформування та травмування насіння. Методика дослідження побудована на базі застосування розрахункових диференціальних рівнянь, інтегруванні, перетворенні, скороченні, позначенні, сучасних
методах комп’ютерних розрахунків та графічних визначеннях на основі використання законів механіки.
Травмування зерна і насіння, особливо мікротравмування під час збирання, післязбирального оброблення
та сівби в окремі роки сягають 50–60% і більше, що суттєво впливає на якість і урожайність. За
результатами досліджень встановлено, що виникнення і направлення утворення тріщин і їх кількості у
більшості випадків залежить від різних чинників дії зовнішніх сил та внутрішніх біологічних особливостей
зернівки, особливо від вологості стану дозрівання та строків і способів збирання. На міцність зернівки, крім
тріщин, мають також суттєвий вплив мікротравми зародка, ендосперму та насіннєвої і квіткової
оболонок. За незалежні параметри, за допомогою яких проводимо оптимізацію енергії прискорення зернівки
з метою мінімізації проходження процесу деформації та мікротравмування насіння, приймаємо кутове та
поступальне прискорення деформації об’єму частини зернівки. Проведено теоретичні розрахунки та
обґрунтування впливу барабанних і роторних молотильних апаратів на деформацію і травмування насіння
зернових культур. Застосування методу теоретичних розрахунків шляхом математичного моделювання
процесів роботи технічних засобів під час збирання, а виробничі, експериментальні та лабораторні
дослідження проводилися на сортах озимої пшениці та жита у господарствах Лісостепу і Полісся України
– Вінницької, Житомирської і Черкаської областей. Розрахунки і графічні залежності підтверджують
експериментально-виробничі дослідження, що макро- і особливо мікротравмування насіння озимої пшениці
і жита при збиранні роторним молотильним апаратом значно менші, ніж барабанним, що суттєво впливає
на якість насіння. Подальші дослідження щодо зниження травмування насіння зернових культур та
покращення його якості необхідно проводити у взаємозв’язку і комплексі із його деформацією та міцністю
під час проходження всього технологічного процесу

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті