ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОГАЗУ УКРАЇНИ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-58-63 | А. Г. Грицай, З. В. Маслюкова

  • Admin Horizons
Ключові слова: біогаз, енергетичний потенціал, гній тварин, послід птиці, тверді побутові відходи

Анотація

Зважаючи на посилення тенденції у паливно-енергетичному комплексі України щодо ефективного
використання відновлюваних енергетичних ресурсів з метою доповнення та заміни традиційних
джерел енергії, виникає необхідність об’єктивного аналізу та оцінки наявних відновлюваних ресурсів
для отримання теплової та електричної енергії, одним з яких є біогаз. Метою цієї роботи є оцінка технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу України, що може бути отриманий з відходів
тваринництва та з полігонів твердих побутових відходів. Завданнями дослідження є, по-перше, аналіз
чисельності поголів’я худоби та птиці та маси твердих побутових відходів в Україні як ресурсної бази
відновлюваних енергетичних джерел; по-друге, проведення підрахунків технічно-досяжного
енергетичного потенціалу біогазу, отриманого внаслідок енергетичного перетворення використаної
біомаси. Внаслідок аналізу чисельності поголів’я худоби і птиці та маси твердих побутових відходів
встановлено, що найбільша чисельність поголів’я великої рогатої худоби утримується в
господарствах у Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях, найменша – в Закарпатській
області. Найбільшим поголів’я свиней в Україні є у Донецькій та Київській , найменшим – у
Закарпатській та Луганській областях. Що стосується побутових відходів, то найбільша їхня
кількість утворилась у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях, найменша – в
Херсонській, Луганській та Волинській областях.
Розрахунки енергетичного потенціалу біогазу здійснювалися за математичними залежностями,
відомими та пристосованими для отримання кількісної оцінки енергетичного потенціалу біогазу із
гною тварин (або посліду птиці) та з органічної складової полігонів твердих побутових відходів.
Оцінку технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу (кількості енергії в перерахунку на
умовне паливо, яку можливо отримати при використанні доступної для енергетичного перетворення
біомаси в існуючих енергогенеруючих установках, що мають характерні для сьогодення технікоекономічні параметри) із гною тварин або посліду птиці для найбільш розповсюджених їхніх видів
(великої рогатої худоби, свиней, курей) та з полігонів твердих побутових відходів проведено як по
кожній області, так і загалом по Україні. Згідно з проведеною оцінкою, технічно-досяжний
енергетичний потенціал біогазу України становить 1,6 млн т у.п., або 1,1 млн т н.е. Масштаби
можливого використання технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу по областях
України відображені в таблиці 2. Найбільше за рахунок використання цього потенціалу можливо
зменшити споживання органічного палива в Харківській, Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській
та Київській областях, де він становить 98…269 тис. т у.п., або 69…188 тис. т н.е. Перспективою
подальших досліджень є оцінка масштабів використання енергетичних ресурсів біомаси України та
розрахунки прогнозної потужності майбутніх біоенергетичних установок

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті