ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ОТГ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-41-50 | М. М. Патинська-Попета

  • Admin Horizons
Ключові слова: місцеве самоврядування, об’єднані територіальні громади, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток, фінансові ресурси

Анотація

В умовах реформування міжбюджетних відносин на шляху України до євроінтеграції актуальності
набуває питання інституційних засад розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Метою
статті є аналіз основних проблем соціально-економічного розвитку та обґрунтування фінансового
механізму функціонування ОТГ на засадах сталості. Основні завдання: проаналізувати особливості
формування фінансових ресурсів ОТГ, виявити чинники їх соціально-економічного розвитку. Використано
методи наукового дослідження: індукції та дедукції, синтезу та аналізу, метод порівняння. Досліджено динаміку розвитку територіальних громад в Україні, яка засвідчує ефективність
впровадження концепції децентралізації з урахуванням основних засад і вимог європейської інтеграції.
Проаналізовано особливості формування фінансових ресурсів ОТГ та їх міжбюджетні відносини з
державним бюджетом, основні форми й джерела отримання коштів для розвитку територіальних
громад. Доведено, що бюджетне фінансування як основна форма забезпечення територіальних
громад визначає рівень соціального та економічного розвитку. Окреслено зміни до законодавчоправових актів, які спрямовані на краще наповнення бюджетів ОТГ. Виявлено тенденцію щодо
збільшення частки трансфертів у доходах територіальних громад. Визначено позитивну динаміку
розвитку ОТГ у межах розширення повноважень та отримання додаткових фінансових ресурсів, що
забезпечує умови для сталого економічного зростання й фінансової спроможності громад.
Систематизовано ключові проблеми соціально-економічного розвитку та фінансового забезпечення
територіальних громад. Узагальнено перспективні напрями формування ефективних механізмів
розвитку ОТГ на засадах сталості.
Перспективи подальших наукових досліджень вбачаються в пошуку нових можливостей для
сталого розвитку територіальних громад з урахуванням європейського досвіду, серед них: підтримка
підприємств, що створюють нові робочі місця та збільшують фонд оплати праці; стимулювання
розвитку малого й середнього бізнесу.

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті