ВПЛИВ ОБРОБКИ РОЗЧИНОМ АЛЬГІНАТУ НАТРІЮ НА ПЛОДИ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-35-40 | О. В. Василишина

  • Admin Horizons
Ключові слова: плоди вишні, альгінат натрію, втрати маси, сухі розчинні речовини, кислоти, аскорбінова кислота

Анотація

Вишня широко відома та розповсюджена культура в Україні завдяки невибагливості до умов
навколишнього середовища та багатого хімічного складу. Однак, термін її зберігання обмежений
періодом достигання. Тому актуальним наразі є розробка нових технологій зберігання, зокрема
післязбиральної обробки плодів із подальшим збереженням їх якості.
З метою виявлення впливу післязбиральної обробки розчином альгінату натрію на якість плодів вишні
протягом зберігання було відібрано плоди вишні сортів Альфа та Пам'ять Артеменка на дослідній станції
помології ім. Л. П. Симиренка. Протягом зберігання в плодах визначали втрати маси методом фіксованих
проб, вміст сухих розчинних речовин за рефрактометром, титрованих кислот – титрометричним,
аскорбінової кислоти – йодометричним методом.
За зберігання плодів вишні протягом 15 днів без обробки в контрольному варіанті втрати маси
складали 4,2%. Вміст сухих розчинних речовин знизився на 8,9 та 10%, в тому числі титрованих кислот
та аскорбінової кислоти у два рази. Попередня обробка плодів вишні 3%-им розчином альгінату натрію дала змогу подовжити термін
зберігання плодів до 28 діб із втратою маси 3,8−4%. Порівняно з контролем втрати у вмісті сухих
розчинних речовин були менші і складали 5,6%, титрованих кислот − 46,5 та 48,2% та аскорбінової
кислоти − 34,9 та 36,8%.
Встановлено переваги зберігання плодів вишні, оброблених 5%-им розчином альгінату натрію.
Зокрема, термін їх зберігання складає 28 діб. Втрати маси по сорту Альфа і Пам'ять Артеменка – 3,4%
та 3,2%. Вміст сухих розчинних речовин зменшився на 3,7 та 4,9%, титрованих кислот − на 45,9 та 44,1%
та аскорбінової кислоти − на 31,7 та 35,2%.
Тому перспективним є подальше проведення досліджень із попередньої обробки розчином альгінату
натрію на якість плодів вишні протягом зберігання.

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті