ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОЧЕВИЦІ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-28-34 | Т. П. Новікова

  • Admin Horizons
Ключові слова: сочевиця, мікробний препарат, регулятор росту рослин, площа листкового апарату, чиста продуктивність фотосинтезу

Анотація

Одним із перспективних напрямків підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, у
тому числі й сочевиці, в умовах впровадження біологізованої системи землеробства, є застосування
біологічних препаратів. Проте, питання впливу регуляторів росту рослин та мікробіологічних
препаратів у посівах сочевиці на її фотосинтетичну продуктивність залишається малодослідженим,
що й визначило мету та завдання досліджень.
У статті наведено результати польового досліду з вивчення впливу мікробного препарату
(Rhizobium leguminosarum biovar viceae штам К-29 (1,0 л/т насіння)) і регулятора росту рослин
Регоплант (250 мл/т – передпосівна обробка насіння; 50 мл/га – посходове внесення) на формування
площі листкового апарату та чистої продуктивності фотосинтезу сочевиці сорту Лінза. Площу листкової поверхні визначали за методиками, описаними З. М. Грицаєнко та ін., чисту
продуктивність фотосинтезу посівів — О. О. Ничипоровича. Статистичну обробку результатів
досліджень проводили за методом дисперсійного аналізу, описаним Б. А. Доспєховим.
Проведеними дослідженнями встановлено залежність формування фотосинтетичної
продуктивності посівів сочевиці від погодних умов, застосування біологічних препаратів та від фази
росту і розвитку культури. Відмічено позитивну дію комплексного використання регулятора росту
рослин і мікробного препарату на формування площі листкового апарату і чистої продуктивності
фотосинтезу посівів сочевиці. Оптимальна площа листкового апарату сочевиці сорту Лінза в
середньому за роки досліджень формувалася у фазі цвітіння рослин досліду за передпосівної обробки
насіння композицією мікробного препарату Rhizobium leguminosarum biovar viceae штам К-29, в. р.,
100 мл/га норму насіння і регулятора росту рослин Регоплант, в. р., 250 мл/т із наступним
післясходовим внесенням останнього у нормі 50 мл/га, що перевищувало контрольний показник на 25%.
Цей же варіант забезпечував зростання чистої продуктивності фотосинтезу на 16%

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті