ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОГРАФІЧНО ЗВАЖЕНОГО АНАЛІЗУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОСТОРОВОЇ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-20-27 | А. А. Зимароєва

  • Admin Horizons
Ключові слова: урожайність, кукурудза, варіювання, динаміка, тренд, географічно зважений аналіз головних компонент

Анотація

Прогнозують, що до 2050 року чисельність населення світу зросте на 35% і вимагатиме
збільшення обсягів виробництва продовольства на 70–100%. Тому визначення причин стагнації
врожайності сільськогосподарських культур та можливостей її нарощення в країнах світу, і в Україні
зокрема, є критично важливим питанням наразі. Мета дослідження: за допомогою географічно
зваженого аналізу головних компонент (GWPCA) дослідити, на прикладі кукурудзи, просторову
неоднорідність, яка присутня в статистичних даних урожайності цієї культури, зібраних з 206
адміністративних районів Поліської та Лісостепової зон України впродовж 27 років і на її основі
провести агроекологічне зонування території. Глобальний аналіз головних компонент залишків
регресійної моделі дозволив встановити 2 головні компоненти, які разом пояснюють 34,1% загальної
варіабельності урожайності кукурудзи. Географічно зважений аналіз головних компонент показав
просторову нестаціонарність екологічних режимів, які визначають коливальну складову варіювання урожайності кукурудзи у часі. А також, GWPCA дозволив дослідити локальні патерни у динаміці
врожайності кукурудзи. На основі наближених типів локальної динаміки нами проведено кластерний
аналіз для кожної головної компоненти. За допомогою картування кластерів можна встановити
екологічно гомогенні території, де динаміка екологічних процесів однакова. Отже, застосування
географічно зваженого аналізу головних компонент щодо даних врожайності будь-якої
сільськогосподарської культури дозволяє провести агроекологічне зонування території та виявити
динамічні аспекти детермінантів врожайності.

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті