ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО СОРТУ ХАЙЛАЙТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-13-19 | В. В. Мойсієнко, О. М. Подольський

  • Admin Horizons
Ключові слова: ячмінь озимий, зимостійкість, урожайність, удобрення, обробіток ґрунту, попередник, якість зерна

Анотація

У зв’язку із змінами клімату та значним потеплінням, особливого значення набувають адаптивні,
для різних ґрунтово-кліматичних умов, сорти ячменю озимого, які забезпечують високу урожайність
та є досить морозостійкими. Не менш важливим для реалізації генетичного потенціалу
продуктивності є удосконалення елементів технології вирощування цієї зернової культури.
Основною метою наукових досліджень в умовах чорнозему слабогумусованого легкосуглинкового
було установлення продуктивності та якості зерна озимого ячменю сорту Хайлайт залежно від обробітку ґрунту, попередника та удобрення. Під передпосівну культивацію вносили 100 кг/га
Діамофоски (10–26–26), в осіннє кущення – 100 кг/га КАС 32, перше весняне підживлення посівів
проводили по мерзлоталому ґрунту – 200 кг/га аміачної селітри, а друге – у фазі виходу в трубку – 100
кг/га КАС 32.
У дослідах виявлена висока зимостійкість рослин ячменю озимого за раннього строку сівби (11–
13 вересня), загиблих рослин спостерігалось у фазі кущення всього 2–4%, а за пізньої сівби (29–30
вересня), відповідно, 4%.
Максимальна урожайність зерна ячменю озимого отримана у 2019 році за полицевого обробітку
ґрунту – 6,9 т/га, а за мілкого безполицевого обробітку цей показник становив 6,5 т/га. Кращим
попередником у дослідах був ріпак озимий, який забезпечив порівняно з соняшником приріст урожаю
на неудобрених ділянках 0,2–0,3 т/га та 0.4–0,5 т/га на удобрених. Унаслідок проведених досліджень
установлено високу ефективність застосування мінеральних добрив та захисту рослин за впливом на
врожайність зерна. У середньому за роки досліджень в досліді вона становила 6,6 т/га. Маса 1000
зерен на кращому варіанті була 49,5 г, натура зерна – 609 г/л, вміст білка – 12,6–12,9%.
Перспективи подальших досліджень слід зосередити на вивченні впливу позакореневого
підживлення рослин сучасних сортів ячменю озимого, які максимально відповідають інтенсивним та
індустріальним технологіям вирощування

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті