ВПЛИВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

doi: 10.33249/2663-2144-2019-83-10-3-12 | В. В. Гамаюнова, Т. О. Касаткіна

  • Admin Horizons
Ключові слова: ячмінь ярий, сорти, регулятори росту рослин, якість зерна, вміст та умовний збір білка

Анотація

У статті висвітлено значення ресурсозберігаючого живлення рослин ячменю ярого на засадах
застосування біопрепаратів для позакореневих підживлень та їх вплив на основні показники якості
зерна двох досліджуваних сортів за вирощування в зоні посушливого Південного Степу України.
Встановлено, що використання сучасних біопрепаратів для живлення ячменю ярого істотно
позначається на реалізації біологічного потенціалу культури, сприяє зростанню врожаю та
покращенню основних показників якості обох сортів ячменю ярого. Визначено, що за вирощування
3
ISSN: 2663-2144 НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ ● SCIENTIFIC HORIZONS, 2019, № 10 (83)
культури в умовах посушливого Південного Степу України не лише рівень урожайності зерна, а і,
певним чином, його якість під впливом оптимізації живлення змінюються, у т.ч. збільшується маса
1000 зерен, натура зерна, вміст білка та його умовний збір з одиниці площі. Залежать ці показники і
від погодних умов й, у першу чергу, від кількості опадів, що випали до сівби та упродовж періоду
вегетації.
Найбільше білка в зерні ячменю ярого накопичено у 2018 р., а найменше – у 2016 р. У розрізі сортів
істотної різниці у вмісті білка не визначено. Кількість його у обох сортів зростала під впливом
оптимізації живлення і в середньому за три роки збільшилася з 10,8% у контролі-до 11,3–11,6% у
варіантах з проведенням підживлень у сорту Сталкер та з 10,7 до 11,3–11,6% у сорту Вакула.
Умовний збір білка в середньому за роки досліджень зростав, відповідно, з 0,26 до 0,38 т/га і з 0,26 до
0,39 т/га, відповідно.
Дослідженнями обгрунтовано, що оптимізація живлення рослин ячменю ярого шляхом
застосування сучасних рістрегулюючих препаратів є досить важливою, що вже проявляється в
останні роки і буде посилюватись у подальшому, в т.ч. і на інших культурах. Адже, за недостатніх
обсягів внесення органічних, мінеральних і мікродобрив та змін кліматичних умов чітко проявляється
значення живлення як у підвищенні врожаїв сільськогосподарських культур, так і істотному
покращенні основних показників якості вирощеної продукції.
Ключові слова: ячмінь ярий, сорти, регулятори росту рослин, якість зерна, вміст та умовний збір
білка.

Опубліковано
2019-11-16
Розділ
Статті