Editorial Board

Editor in Chief:

Професор Романчук Л. Д., д. с.-г. н., проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0003-4790-8414

Scopus ID: 6506677805

Web of Science ResearcherID: T-5328-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: ludmilaromanchuck14@gmail.com


Deputy Editors:

 

Professor Julius Ramanauskas, Habil. Dr., Management Science, Klaipeda University, Klaipeda Lithuania

Scopus ID: 56113239200

Google Scholar: Profile

Contacts: juliuss.ramanauskas@gmail.com

 

Професор Горальський Л. П., д. вет. н., кафедра анатомії і гістології, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-4251-614X

Web of Science ResearcherID: B-7717-2018

Google Scholar: Profile

Contacts: goralsky@ukr.net

 

Професор Кухарець С. М., д. т. н., кафедра механіки та інженерії агроекосистем, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-5129-8746

Scopus ID: 57193883092

Web of Science ResearcherID: P-6067-2016

Google Scholar: Profile

Contacts: kikharets@gmail.com


Executive editors:

Доцент Тимощук Т. М., к. с.-г. н., кафедра захисту рослин, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-8980-7334

ResearcherID: U-5525-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: schor.znau@gmail.com

 

Доцент Куровська Н. О., к. е. н., кафедра фінансів і кредиту, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0003-3344-6079

Web of Science ResearcherID: U-2795-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: kurovska@gmail.com


Editorial Board Members:

Професор Скидан О. В., д. е. н., ректор, кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Scopus ID: 57208642802

ORCID: 0000-0003-4673-9620

Web of Science ResearcherID: V-4183-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: skydanolegv@ukr.net

Professor Sandal Jan-Urban, Rector, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Finstadjordet, Norway

ORCID: 0000-0001-8072-0822

Scopus ID: 42161888000

Contacts: jan-u.sandal@janusandal.no

 

Професор Веремеєнко С. І., д. с.-г. н., кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, Нaціональний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

ORCID: 0000-0003-4513-0733

Google Scholar: Profile

Contacts: veremeenkosi@ukr.net

 

 

Доцент Бондарева Л. М., к. с.-г. н., кафедра інтегрованого захисту та карантину рослин, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

Scopus ID: 57199170730

Google Scholar: Profile

Contacts: lnubip69@gmail.com

 

Доцент Іващенко І. В., к. с.-г. н., кафедра захисту рослин, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0003-1588-3718

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: U-2175-2017

Contacts: kalateja@ukr.net

 

Доцент Котюк Л. А., д. б. н., кафедра загальної екології, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-1934-4255

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: I-8588-2016

Contacts: kotyuk-la@ukr.net

 

Професор Зіновчук В. В., д. е. н., кафедра маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-7759-6218

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: G-4628-2016

Contacts: zinovchuk@yahoo.com

 

Професор Зінчук Т. О., д. е. н., кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-5143-2394

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: V-8857-2017

Contacts: zintshuk@gmail.com

 

Доцент Куцмус Н. М., к. е. н., кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-9756-7019

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: V-8855-2017

Contacts: kutsmusn@ukr.net

 

Доцент Плотнікова М. Ф., к. е. н., кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0003-2852-3009

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: U-9731-2017

Contacts: mfplotnikova@gmail.com

 

Доцент Цивенкова Н. М., к. т. н., кафедра механіки та інженерії агроекосистем, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0003-1703-4306

Web of Science ResearcherID: V-4649-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: nataliyatsyvenkova@gmail.com

 

Професор Журавльов В. П., д. ф.-м. н., кафедра вищої та прикладної математики, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-5020-2255

Web of Science ResearcherID: Е-2588-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: vfz2008@ukr.net

 

Доцент Ярош Я. Д., к. т. н., кафедра процесів машин і обладнання в агроінженерії, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-6590-7058

Web of Science ResearcherID: V-9627-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: yaroslav.yarosh76@gmail.com

Професор Мойсієнко В. В., д. с.-г. н., кафедра рослинництва, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-8880-9864

Web of Science ResearcherID: W-4500-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: veraprof@ukr.net

Професор Сорока Н. М., д. вет. н., кафедра паразитології та тропічної ветеринарії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-4659-6666

Scopus ID: 56998591800

Contacts: 5278823@ukr.net

Професор Шараускис Егідіюс, Сільськогосподарська академія, Університет Вітаутаса Магнуса, Литва

ORCID: 0000-0001-9339-769X

Scopus ID: 8911279400

Google Scholar: Profile

Contacts: egidijus.sarauskis@vdu.lt

Доцент Ставецька Р. В., д. с.-г. н., кафедра генетики, розведення і селекції тварин, Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква, Україна

ORCID: 0000-0003-0149-1908

Google Scholar: Profile

Contacts: rstavetska@gmail.com

Professor Zbigniew SOBEK, Habil. Dr., Department of Genetics and Animal Breeding, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland

ORCID: 0000-0002-4044-0102

Google Scholar: Profile

Scopus ID: 6507710511

Contacts: zbigniew@up.poznan.pl

Професор Шлапак В. П., д. с.-г. н., кафедра лісового господарства, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

ORCID: 0000-0002-5546-6807

Google Scholar: Profile

Scopus ID: 57210743574

Contacts: forestry@udau.edu.ua

Доцент Федонюк Т. П., д. с.-г. н., навчально-науковий центр екології та охорони навколишнього середовища, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-6504-0893

Google Scholar: Profile

Web of Science ResearcherID: M-2406-2017

Contacts: tanyavasiluk2015@gmail.com

Доцент Іванова І. Є., к.с.-г.н., декан факультету агротехнологій та екології Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного, Мелітополь, Україна

ORCID: 0000-0003-2711-2021

Google Scholar: Profile

Contacts: irynaivanova2017@gmail.com

Професор, Грабар І. Г., д. т. н., кафедра процесів, машин і обладнання, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-7193-6960

Google Scholar: Profile

Scopus ID: 57192963535

Web of Science ResearcherID: V-3795-2017

 

Levkovych Inna, Habil. Dr., Senior Researcher, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Germany

ResearcherID : Profile

Scopus ID: 55570210800

Contacts: levkovych@iamo.de

Професор Шірінян Л. В., д. е. н., завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна h-індекс =1

ORCID: 0000-0002-8349-2113

Scopus ID: 7203589270

Web of Science ResearcherID: C-5642-2019

Google Scholar: Profile

Contacts: ladashirinyan@ukr.net

Професор Михайлов А. М., д.е.н., завідувач кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет, Україна

ORCID: 0000-0003-0872-2334

Scopus ID: 57203589270

Web of Science ResearcherID: T-9390-2018

Google Scholar: Profile

Contacts: amykhaylov79@gmail.com

 

Професор Чижевська Л. В., д.е.н., кафедра обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка", Житомир, Україна

ORCID: 0000-0002-0361-3529

Scopus ID: 57203589270

Google Scholar: Profile

Contacts: officerector@ztu.edu.ua

Доцент Данкевич В. Є., д.е.н., кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна h-індекс =1

ORCID: 0000-0002-0522-2927

Scopus ID: 57193688375

Web of Science ResearcherID: E-3739-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: dankevych2017@gmail.com

Доцент Кульман С. М., к. т. н., кафедра експуатації лісових ресурсів, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-5354-5985

Scopus ID: 57209584192

Web of Science ResearcherID: W-2453-2017

Google Scholar: Profile

Contacts: s_kulman@ukr.net

Доцент Колеснік Н. Л., к. вет. н., кафедра анатомії і гістології, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-7741-8753

Scopus ID: 57206656659

Web of Science ResearcherID: C-2874-2018

Google Scholar: Profile

Доцент Чумак П. Я., к. с.-г. н., кафедра захисту рослин, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Scopus ID: 55171759200

Contacts: chumakp@i.ua

Старший науковий співробітник, доцент Марковська О. Є., д. с.-г. н., кафедра ботаніки та захисту рослин, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Херсон, Україна

ORCID: 0000-0002-4810-7443

Scopus ID: 57207030296

ResearchGate: Profile

Google Scholar: Profile

Contacts: mark.elena@ukr.net

Доцент Зимароєва А. А., к. б. н., кафедра експлуатації лісових ресурсів, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-9382-8269

Scopus ID: 1573588504875

Web of Science ResearcherID: A-8853-2018

Google Scholar: Profile

Contacts: nastya.zymaroeva@gmail.com

Доцент Молодецька К. В., д. т. н., керівник навчально-наукового центру інформаційних технологій, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ORCID: 0000-0001-9864-2463

Scopus ID: 57192958984

Web of Science ResearcherID: P-4403-2014

Google Scholar: Profile

Contacts: kmolodetska@gmail.com

Професор Гамаюнова В. В., д. с.-г. н., кафедра землеробства, геодезії та землеустрою, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, Україна

ORCID: 0000-0002-4151-0299

Scopus ID: 57208423529

Google Scholar: Profile

Contacts: gamajunova2301@gmail.com

Доцент Дідур І. М., к. с.-г. н., декан факультету агрономії та лісівництва, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

ORCID: 0000-0002-6612-6592

Scopus ID: 57209331633

Google Scholar: Profile

Contacts: didurihor@gmail.com

Чайкін О. В., к. е. н., провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва Житомирського національного агроекологічного університету, Україна

ORCID: 0000-0003-2985-0407

Scopus ID: 57203589270

Google Scholar: Profile

Contacts: alexander_chaykin@yahoo.com