Поточний номер

Том 92 № 7 (2020): Scientific Journal

SCIENTIFIC HORIZONS

ISSN 2663-2144

Publisher: Zhytomyr National Agroecological University

Опубліковано: 2020-07-28

Статті

Переглянути всі випуски

ISSN   2663-2144

Бази реферування та індексування:

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Index Copernicus International

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету

Google Scholar

Crossref

 

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата ветеринарних, економічних, сільськогосподарських та технічних наук зі спеціальностей – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 101, 133, 183, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 281, 292 (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р., наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).

Цілі і проблематика. Редакційною політикою журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є публікація з наступним обговоренням оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою наукового журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина, електрична інженерія, механічна інженерія, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування.

Засновник видання: Житомирський національний агроекологічний університет

Рік заснування: 1998.

Періодичність випуску: щомісячно

Мови видання: українська, англійська, російська

Головний редактор: Людмила Донатівна Романчук

Заступники редактора:

Леонід Петрович Горальський,

Савелій Миколайович Кухарець,

Julius Ramanauskas.

Відповідальні секретарі:

Тетяна Миколаївна Тимощук,

Наталія Олександрівна Куровська.

В редакційну колегію наукового журналу входять відомі вітчизняні та закордонні вчені із Білорусі, Литви, Норвегії, України.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, , яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу

Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу..

Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті .

The journal have not article submission charges.

The journal have not article processing charges.